ගර්භනී මාතාවන් 25 දෙනෙකුට වියළි ආහාර

ගර්භනී මාතාවන් 25 දෙනෙකුට මෙසේ වියළි ආහාර ලබාදෙන්නට කටයුතු කළා. ගෝමරයේදීත්, වත්තේගමදීත් මෙම කටයුත්ත කරන්නට අවස්ථාව සලස්වා ගත්තා. පසුගිය කාලයේ මහත් අපහසුතාවයට පත් ජනතාව කෙරෙහි මෙසේ කාරුණික වන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන සතුටු වන අතර ඒ සඳහා සහයෝගය දුන් හැමෝටම කෘතවේදීභාවය පළ කර සිටිනවා.

Donations to Panwila

අද සමන් අයියා ගොඩාක් උනන්දු වුනා මේ ආහාර බඩු ටික සම්පාදනය කරගන්න. හාල් කිලෝ පහේ බෑග් 100ක් වටානා පරිප්පු කිලෝ එකේ පාර්සල් 100ක්, බීළූණු කිලෝ එකේ පාර්සල් 100ක් හා හාල්මැස්සන් ග්‍රෑම් 500 පැකට් 100ක් සඳහා රුපියල් 35000/- මුදලක් පන්විල ප්‍රාදේශීය සභාවට පරිත්‍යාග කළා. ඒ අය ආහාර හිඟම අයට දෙන්නයි සූදානම් වන්නේ. මේ අසීරු කටයුත්ත වෙනුවෙන් උදව් උපකාර කළ සෑම දෙනාටම අපගේ කෘතවේදීභාවය පළ කරසිටිනවා.
සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා! නීරෝගී වෙත්වා! සුවපත් වෙත්වා!

Whole night Paritta Chanting

එදිනෙදා ජීවිතය කුසලයට බරව පවත්වා ගැනීමෙන්, මේ රෝගය තමන් කරා පැමිණීම වළක්වාගන්නට හැකි ශක්තියක් උපදින බව දැඩිව හිතට ගන්න. විශේෂයෙන් ප්‍රඥ මූලික කාරුණික හිතක් ශක්තිමත්ව උපදවා ගන්න. බියෙන් තොරව විශ්වාසයෙන් යුතුව පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න. සැබැවින්ම ආරක්ෂා වනු ඇත. මේ පිරිත් භාවිතයද ඔබගේ රැකවරණය පිණිස හේතු වෙනවා ඇත.