බොජ්ඣංග දැහැන

අධිෂ්ඨාන ශක්තිය තහවුරු කරගෙන, ලෙඩදුක් සමනය කරගන්නට, නිදුක් නීරෝගීභාවය දිවිහිමියෙන් පවත්වාගන්නට මෙම දැහැන උපකාර වන්නේමය.

Event at Vipassana Meditatie Groningen, Netherlands

Groningen විපස්සනා දහම් වැඩ සටහන් අවසානයේ දහවල් දානය මෙසේ පිළියෙල කොට බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළිගන්වන්නට යෙදුනා. එය අවසානයේ, මහා ජයමංගල ගාථා ඇසුරින් සෙත් පතා, සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් කර, නෙදර්ලන්තයෙන් සමුගත්ත

Pali & Sinhala Chanting of Satipattana Sutta

Pali & Sinhala Chanting of Satipattana Sutta through Google Meet.
Thursday 27th May at 8.15 pm I am going to start explanation of Satipattana in Sinhala. I am happy to invite you for this session.

To join the video meeting, click this link: https://meet.google.com/ogv-haoq-dvg
Otherwise, to join by phone, dial +1 917-819-5205 and enter this PIN: 969 432 421#
To view more phone numbers, click this link: https://tel.meet/ogv-haoq-dvg?hs=5