ආනාපාන සති භාවනාව

අද හවස විනාඩි 40 ආනාපාන සති භාවනාවේ නිරත වුනා. අනතුරුව මහා කස්සපත්ථේර බොජ්ඣංග සූත්‍රය සජ්ඣායනා කර, ඒ ඇසුරින් සාකච්ඡාවක් කළා. සහභාගී වූ සියලු දෙනාම ඉමහත් සතුටට පත් වුනා. තවදුරටත් අපගේ මගපෙන්වීම අවශ්‍ය බව ඒ අය කියා සිටියා. හැකි අයුරින් අවස්ථාව සලසා දෙන්නට සින්දි එකඟ වුනා. නැවත නැවතත් ආරාධනා ලැබෙන බවයි පෙනෙන්නේ.

මහනුවර දළඳා මාලිගාවේ වැඩසටහන

අප්‍රේල් 4 වැනිදා උදේ සුදු නෙලුම් සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයෙන් මානෙල් මල් සපයා ගන්නට යෙදුනි. මහනුවර දළඳා මාලිගාවේ චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේ අභියස තෙරුවන් වන්දනා කර, මෛත්‍රී භාවනාවේ යෙදී, අනතුරුව බොජ්ඣංග සූත්‍ර සජ්ඣායනා කර සියලු ලොවැසියන්හට ආශීර්වාද කරන්නට වූයෙමු.

Anapanasati meditation

ඊයේ හවස තරුණ පිරිසක් එක්ක ගත කරන්නයි කටයුතු යොදාගෙන තිබුනේ. ආනාපාන සති භාවනාවේ යෙදී, ධරම සාකච්ඡාවක නිරත වෙලා, පිරිත් දේශනා කළා. දරුවන්ගේ අනාගතය පිළිබඳව දෙමව්පියන් තුල ඇති කනස්සල්ල ගැන ඉතා පැහැදිලි කතා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙමි. දරුවන්ට හොඳින් වටහා ගැනීමේ ශක්තියක් ඇති බව දෙමව්පියන් පිළිගන්නට මැලිවීම නිසා ඇති වන දුරස්ථභාවය ගැන වඩාත් හොඳින් අවධානය යොමු කරන්නට හැකිවීම සතුට වැඩිවන්නට හේතුවක් වුනා.