ධර්ම දේශනා / Dhamma talks

ශ්‍රී සුමේධ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පූජ්‍ය වැල්ලවත්තේ සීලගවේසී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද මෙම ධර්ම දේශනාව නිස්සරණ සදහම් දේශනා මාලාවේ දෙවැන්නයි.

කඩවත රන්මුතුගලදී, පූජ්‍ය වැල්ලවත්තේ සීලගවේසී හිමියන් විසින් පවත්වන ලද මෙම ධර්ම දේශනාව, නිස්සරණ සදහම් ධර්ම දේශනා මාලාවේ පළමුවැන්නයි.

Share !

Comments are closed.