අදහස් හා යෝජනා /Contact Us

පහත දුරකතන ඔස්සේ සම්බන්ධ විය හැක .

අනුශාසක අතිපූජ්‍ය වැල්ලවත්තේ සීලගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේ/  Ven. Wellawatte Seelagawesi Thero
ලිපිනය/Adress:
සඳුන් අරණ සෙනසුන, නකල්ස්වත්ත, තවලන්තැන්න, වත්තේගම හරහා, ශ්‍රීලංකාව
Sandun Arana meditation center, Knuckles waththa, Thawalathenna, through wattegama, Sri Lanka
 
Google map https://maps.app.goo.gl/sirCttx1bAvC7K5q9 (Sandun aran mobile number can be found there)
 
 
පහත පෝරමය ඔස්සේ ද අප හට ඔබගේ අදහස් යෝජනා හා ගැටලු යොමු කල හැක.
 
You may contact us through the following form
 
 

Share !

Comments are closed.