නවගුණ යන්ත්‍ර අටවිසි පිරිතෙන් ලක්ෂ වාරයක් දැහැන් කිරීම

ජනවාරි මස 22 වැනි ඉරිදා එනම් හෙට හවස 3.30ට නකල්ස්වත්තේ සඳුන් අරණ සෙනසුනේදී නවගුණ යන්ත්‍ර අටවිසි පිරිතෙන් ලක්ෂ වාරයක් දැහැන් කිරීම ආරම්භ වේ. මෙම මහඟු ශාන්ති කර්මයට උදව් උපකාර කරන්නට කැමැති අය විමසන්න

16002988_10156232521582925_5141463400858280193_n

Mothers’ Program on Sunday 15th of January

16177808_397277380606746_5393314980635602485_o.jpg

We are going to lead a Pregnant Mothers’ Program on Sunday 15th of January at Sri Sumedha Meditation Centre. We have invited 100 pregnant mother and it will be started at 9.00 am. I am grateful to all those who support for this wholesome deed. May everyone obtain merit and gain good health!

ජනවාරි මස 15 වැනි ඉරිදා උදේ 9.00ට ගර්භනී මව්වරුන්ගේ දහම් වැඩ සටහනක් ගෝමරය ශ්‍රී සුමේධ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වෙනවා. ගර්භනී මව්වරුන් 100 දෙනෙකු සහභාගී කරවා ගන්නවා. මේ කටයුත්ත සඳහා දායකත්වය දරණ සියලු දෙනාටම අපගේ කෘතවේදීභාවය පළ කර සිටිනවා. මේ පින් අනුමෝදන්ව සියලු දෙනාම සුවපත් වූ සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා!

Click here for all the photos

 

මහනුවර මහ රෝහලේ ළමා ශල්‍ය ඒකකයේදී අද දින සිදුකරන්නට යෙදුනු ඒ උතුම් පරිත්‍යාගය

මහනුවර මහ රෝහලේ ළමා ශල්‍ය ඒකකයේදී අද දින සිදුකරන්නට යෙදුනු ඒ උතුම් පරිත්‍යාගය.

Wellawatte Seelagawesi Thero Seelagawesi Thero

Evin Gamage Gihan Gamage Dhanushka N Induja Bandara Thilochana Wijesinghe15972593_1908489952720760_253320774117498489_o.jpg16112557_1908490049387417_2829484719778111897_o.jpg

Click here for all the photos

පාවහන් හා පොත් පත් ලබාදීම

මහනුවර ධර්මාශෝක විද්‍යාලීය පරිශ්‍රයේදී අද දින එහි ඉගෙනුම ලබන සිසු සිසුවියන් වෙත පාසල් පාවහන් හා පොත් පත් ලබාදීම සිදුකරන්නට යෙදුණි. Wellawatte Seelagawesi Thero Seelagawesi Thero Evin Gamage Thilochana Wijesinghe15875128_1904864706416618_2044554855991995021_o.jpg

15844614_1904864189750003_4202428185788879123_o.jpg

Click here for all the photos

Gainful mothers

ජනවාරි මස 8 වැනිදා ගර්භනී මව්වරුන් වෙනුවෙන් මෙම වැඩ සටහන වාද්දූවේ සරණතිස්ස මාවතේදී පැවැත්වුනු අතර සහයෝගය දුන් හැමදෙනාටම අපගේ කෘතවේදීභාවය පළ කරමි.
On the 8th of January we could lead this pregnant mothers’ Program at Saranatissa Mawatha, Wadduwa. We could delivered two useful sessions. They were provided delicious lunch and distributed some items that they need. We are grateful to all those who help in every way.

15940653_10211781173945968_2186781418020562460_n.jpg15965811_10211781180026120_7827814333428887392_n.jpg

click here for all the photos