ආශීර්වාද පිංකම

වැල්ලවත්තේ සීලගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේගේ විදේශගතවීම වෙනුවෙන් ආශීර්වාද කිරීමත්, දරුවන් කිහිප දෙනෙකුගේ නීරෝගීභාවයත් අරමුණු කරගෙන, අටවිසි පිරිත 21 වරක් සජ්ඣායනා කර, අටවිසි පිරිතෙන් දහ දහස්වරක් පිරිත් කරන ලද නවගුණ යන්ත්‍ර බෙදාදෙන්නට අපෙක්ෂා කෙරේ

 

https://www.facebook.com/events/1095745890583691/.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *