ආනාපාන සති භාවනාව

අද හවස විනාඩි 40 ආනාපාන සති භාවනාවේ නිරත වුනා. අනතුරුව මහා කස්සපත්ථේර බොජ්ඣංග සූත්‍රය සජ්ඣායනා කර, ඒ ඇසුරින් සාකච්ඡාවක් කළා. සහභාගී වූ සියලු දෙනාම ඉමහත් සතුටට පත් වුනා. තවදුරටත් අපගේ මගපෙන්වීම අවශ්‍ය බව ඒ අය කියා සිටියා. හැකි අයුරින් අවස්ථාව සලසා දෙන්නට සින්දි එකඟ වුනා. නැවත නැවතත් ආරාධනා ලැබෙන බවයි පෙනෙන්නේ.

අටවිසි පිරිත 21 වරක් සජ්ඣායනා කිරීම , මහා සංඝරත්නයට දානය

2018 මැයි මස 13 වැනි ඉරිදා බොහෝ දෙනාට ආශීර්වාද වනු පිණිස අටවිසි පිරිත 21 වරක් සජ්ඣායනා කර, මහා සංඝරත්නයට දානය දෙන්නට කටයුතු සංවිධානය කරනු ලැබීය. මෙහිදී විශේෂයෙන් විවහා වී අවුරුදු 50ක් ගතවීම නිමිත්තෙන් මලින්තාගේ අම්මාටයි – තාත්තාටයි ආශීර්වාද කරන්නත් අවස්ථාව උදාවිය. පින්කම අවසන් වූයේ පුදුමාකාර වර්ෂාවක් මධ්‍යයේම විය. ඕෂධ හා මා ගඟෙන් නාන්නට කැමැත්තෙන් සිටි නමුත් එය ව්‍යවර්ථ විය. ලෝක ස්වභාවය සතුටින් භාරගෙන, ඉදිරියට යා යුතුම වන අතර සසර දුකින් නිදහස් විය යුතුම වේ.

ආශීර්වාද පිංකම

වැල්ලවත්තේ සීලගවේසී ස්වාමීන් වහන්සේගේ විදේශගතවීම වෙනුවෙන් ආශීර්වාද කිරීමත්, දරුවන් කිහිප දෙනෙකුගේ නීරෝගීභාවයත් අරමුණු කරගෙන, අටවිසි පිරිත 21 වරක් සජ්ඣායනා කර, අටවිසි පිරිතෙන් දහ දහස්වරක් පිරිත් කරන ලද නවගුණ යන්ත්‍ර බෙදාදෙන්නට අපෙක්ෂා කෙරේ

 

https://www.facebook.com/events/1095745890583691/.