මලක ලස්සන දකින කෙනා මලට ඇලෙනවා. මලට අයිතිවාසිකම් කියනවා. මල පරනොවී තබාගන්නට උත්සහා කරනවා. එසේම වියදම් කරනවා. මල පරවුනහම දුක් වෙනවා.

තථාගත සම්බුදු දර්ශනයට අනුව කටයුතු කරන්නා මලෙහි සැබෑ ස්වභාවය මෙනෙහි කරනවා. එය වටහා ගන්නවා. තම ශරීරයේ ස්වභාවයද වටහා ගන්නවා. ඇලීම් ගැටීම් දෙක සන්සිඳුවන්නට උත්සහාවත් වෙනවා. කෙලෙස් ධර්මයන් යටපත් කරගෙන සිතේ සැබෑ සතුට මතු කරනවා. තව දුරටත් තිලක්ඛණය මෙනෙහි කරනවා. විරාග, නිරෝධ හා පටිනිස්සග්ඝය පුරුදු කරනවා. සියලු දුක් දොම්නස් නිවාරණය කොට විමුක්තිය සාක්ෂාත් කිරීමේ ව්‍යායාමය මැනවින් පුරුදු පුහුණු කරනවා. දවසක ඒකාන්තයෙන්ම මේ සසර දුකින් නිදහස් වෙනවා.

මලක් මුල්කරගත් අපූරු කරමස්ථානය කෙරෙහි සියලු දෙනාගේ සිත් සතන් යොමු වේවා!

Wellawatte Seelagawesi Thero
Nissarana Meditation

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *