සියලු දෙනාගේ අධිෂ්ඨාන බලයෙන් වැස්ස නතර වේවා!

උවදුරු මඟහැරේවා යන චේතනාව අධිපති කරගෙන අධිෂ්ඨානපූර්වකව සත්‍යක්‍රියා කරන්නට මා හැමවිටම උනන්දු වන්නේ රටින් බැහැරව සිටින මාහට කළ හැකි හොඳම මෙය නිසාවෙනි.

උදව් උපකාර වන සියලු දෙනාට යෝධබල – යෝධ ශක්තිය ලැබේවා!

මේ විපත් කරදර ආරංචි වූ මොහොතේ පටන් මා බුදුගුණ ඇසුරින් සත්‍යක්‍රියා කරනවා. අදත් උදේ 4.30 අවදි වී භාවනා කර සත්‍යක්‍රියා කළා. මේ විපත් දුරුවේවා යන පරමාධ්‍යාශයෙන් සත්‍යක්‍රියා කරන්නට මේ බුදුගුණ ආශීර්වාදය OneDrive එකෙන් download කරගන්න. ශ්‍රී ලංකාද්වීප සියලු වැසියන්ගේ දුක් කරදර දුරුවේවා!

Meya download kara e esurin lankawasi hema denatama seth pathanna.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *