ශ්‍රී සුමේධ ජාත්‍යන්තර භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී පූජ්‍ය වැල්ලවත්තේ සීලගවේසී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද මෙම ධර්ම දේශනාව නිස්සරණ සදහම් දේශනා මාලාවේ දෙවැන්නයි.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *