ශ්‍රී දළඳා මාලිගාව ,Temple of the Tooth Relic

අද උදේ ඉඳියප්පන් පාර්සල් 35ක් බෙදාදීලා ශ්‍රී දළඳා මාලිගාවට වැඩම කරලා, මෛත්‍රී භාවනවා කරලා, බොජ්ඣංග සූත්‍ර දේශනා කරන්නට නියමිතයි. උදේ 7.15 මාලිගාවේ ඇති චෛත්‍යය අභියස මේ කටයුත්තේ නිරත වෙනවා. සෑමදෙනාටම ආශීර්වාදයක් වේවා!
Today morning we distribute 35 parcels of string hoppers. Then we sit for the practice of loving kindness and chant Bojjhanga Suttas at the Temple of the Tooth Relic at 7.15 am. This would be a great blessing for everyone!

Seelagawesi Thero

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *