කෘතවේදී භාවය පළ කිරීම

මෙම වෙබ් අඩවිය බොහෝ දෙනාට අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත් වන අන්දමින් නිර්මාණය කළ අපගේ කළ්‍යාණ මිත්‍ර පණ්ඩුක බණ්ඩාර මහත්මාට පළමුවෙන්ම කෘතවේදීභාවය පළ කරසිටිමි. එසේම එතුමාගේ උපකාර දිගින් දිගටම ලැබෙන බැවින් මෙම අඩවිය ධර්ම දායාදය පිණිස උල්පතක් වන බව විශ්වාස කරමි. මේ කර්තව්‍ය නිසා උපදින සියලු යහපත් කුසල ශක්තීන් සියලු ලෝවැසියන්ගේ සුඛවිහරණය පිණිස අනුමෝදන් කරමි.

ආදර්ශයට ගත යුතු බොහෝ උත්තමයින් ආදර්ශයට ගෙන, එසේම ප්‍රඥාසම්පන්න, ගුණගරුක උත්තමයින්ගේ ආභාෂයෙන් රටට ලෝකයට වඩාත් ඵලදායි සදහම් මෙහෙවරක නිරත වෙමින් ආදර්ශයක් වන්නටත්, අනුබලයක් වන්නටත් අධිෂ්ඨාන කරමි. සියලු ලෝවැසියෝ සියලු කල්හිම සැපවත් වෙත්වා! සුවපත් වෙත්වා!

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *